Sakramenty

W przeciwieństwie do cherześcijaństwa, w wierze baha'i nie ma sakramentów. Nie ma chrztu ani bierzmowania dzieci. Dziecko rodziców, którzy są bahaitami, jest wychowywane w świetle nauk bahaickich i w wieku 15 lat samodzielnie bierze na siebie odpowiedzialnośc, czy iśc dalej tą drogą.


Osoba uznająca Baha'u'llaha za Wysłannika Bożego wyznaje swoją wiare przed najbliższą lokalną radą bahaicką, która przyjmuje go jako członka wspólnoty. Nie towarzyszy temu żadna ceremonia.

Jeśli ktoś postanowi, że nie wierzy już w Baha'u'llaha i że pragnie opuścic wspólnote, to wolno mu to zrobic, o czym informuje lokalną radę, która skreśla jego nazwisko z listy wyborców w danej miejscowości.

No response to “Sakramenty”

Loading...